Menu Katalog dielov

Spoločnosť

Naša vízia, hodnoty

Naša vízia

Našou víziou je byť strategickým partnerom na ceste k dlhodobej a udržateľnej konkurencieschopnosti podnikania našich zákazníkov. Chceme byť firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou.

Náš cieľ

Naším cieľom je pomáhať firmám v efektívnom riadení výrobných nákladov / nákladov na údržbu a v celkovej optimalizácii firemných a výrobných procesov.

Férová spolupráca a úcta k obchodným partnerom, dodávateľom, zamestnancom

Sme jeden tím, vzájomne si pomáhame a rozvíjame sa zdieľaním znalostí a kompetencií pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Spoločným cieľom je zistiť, ako môžeme byť konkurencieschopní a neustále napredovať.

Dôraz na efektívnosť, inovácie a neustále sa zlepšovanie

Snažíme sa zlepšovať a zefektívňovať procesy odhaľovaním rezerv, plytvania a nasadzovaním nových moderných aplikácií a riešení. Vždy hľadáme to najlepšie riešenie, sme kreatívni a pozeráme sa na úlohy z rôznych uhlov pohľadu. Sme otvorení novým myšlienkam, trendom a zmenám, neustále sa vzdelávame.

Zodpovednosť

Hlásime sa k zodpovednému podnikaniu a vedieme k nemu aj našich obchodných partnerov a okolie, v ktorom pôsobíme. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné zaoberať sa súčasným stavom nášho životného prostredia. Preto prijímame osobnú zodpovednosť za znižovanie odpadu v oblasti automatizácie, a to opätovným použitím, recykláciou i opravami priemyselnej elektroniky.

Bezpečnosť

Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia našich aj externých zamestnancov pri práci a vytvárame im optimálne pracovné prostredie.

Spoľahlivosť

Plníme sľuby, ktoré sme dali našim zákazníkom a kolegom. Prispievame k dobrému menu našej spoločnosti tým, že veci doťahujeme do konca, vzájomne sa rešpektujeme a budujeme vzťahy založené na úprimnosti a dôvere.

Skúsenosti

Náš tím tvoria profesionálni technici so širokými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti servisu a opráv priemyselnej elektroniky. Dlhoročným pôsobením v tejto oblasti, osvojením si špecifických pracovných postupov s dôrazom na každý detail, nadobudli špeciálne zručnosti nevyhnutné pre správnu diagnostiku a následný úspešný servisný zásah.

Spolupracujeme s najlepšími výrobnými spoločnosťami

Faurecia

Volkswagen

Schaeffler

Kia

Audi

Mobis

Continental

ZF

Kariéra

Be the part of our team.

Vysoká firemná kultúra, starostlivosť o zamestnancov a perspektíva sú hodnoty, ktoré si ctime ako zodpovedný zamestnávateľ. Naši zamestnanci sú pre nás partneri. Staňte sa aj vy členom nášho tímu! Pošlite nám viac info o sebe.

Kontaktujte nás

Ke stažení

PLCtronic

Kontakt

PLCTRONIC s.r.o.
Žabinská 24
911 05 Trenčín

+421 904 932 284

Spoločnosť

Ostatné

Mobil – SMS – WhatsApp – Viber

Martin Castulin
Zákaznícka podpora

+421 944 916 995